HBL 365 v APK Download Latest Version

HBL 365 v APK Download Latest Version

App Information of HBL 365

App Name HBL 365 v
Genre Games, News & Magazines
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namefi.hbl.areader
Rating ( 410 )
Installs10,000+

Description of HBL 365

Med HBL 365 får du fyra tidningar i en app. Läs digitala versioner av papperstidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland och barntidningen HBL Junior.

– Alla KSF Medias tidningar i en app. Byt tidning med alternativet “Välj tidning” i menyn.

– Lös digitala korsord.

– Läs artiklarna i tidningen i en särskild artikelvy. Det går också att lyssna på artiklarna.

– Det går att ladda ned tidningarna och läsa dem offline vid ett senare tillfälle.

– Sökfunktionen hjälper dig att söka innehåll i tidningen

– Tidningsarkivet ger dig tillgång till äldre tidningar

Med en HBL 365-prenumeration eller en prenumeration på Hufvudstadsbladet får du tillgång till allt innehåll i appen. Med en prenumeration på Västra Nyland, Östnyland eller HBL Junior kommer du åt att läsa din egen tidning. Logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

Det är också möjligt att köpa läsrätt till appen via Google Play. Observera att en prenumeration via Google Play inte ger läsrätt till webbsidorna eller våra andra produkter. Tecknar du en prenumeration via Google Play kommer den att löpa månadsvis tills du avslutat den via ditt Google-konto.

Dataskydd: https://www.ksfmedia.fi/dataskydd/sv.html

Bruksvillkor: https://www.hbl.fi/bruksvillkor
With HBL 365, you get four newspapers in one app. Read digital versions of the paper magazines Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland and the children’s magazine HBL Junior.

– All KSF Media’s newspapers in one app. Change newspaper with the “Select newspaper” option in the menu.

Solve digital crossword puzzles.

– Read the articles in the magazine in a special article view. You can also listen to the articles.

– It is possible to download the newspapers and read them offline at a later time.

– The search function helps you to search for content in the magazine

– The newspaper archive gives you access to older newspapers

With an HBL 365 subscription or a subscription to Hufvudstadsbladet, you get access to all content in the app. With a subscription to Västra Nyland, Östnyland or HBL Junior, you will be able to read your own newspaper. Log in with your usual login details.

It is also possible to buy the right to read the app via Google Play. Please note that a subscription via Google Play does not give reading rights to the web pages or our other products. If you sign up for a subscription through Google Play, it will run monthly until you complete it through your Google Account.

Data protection: https://www.ksfmedia.fi/dataskydd/sv.html

Terms of use: https://www.hbl.fi/ Terms of use
• HBL Junior finns nu också i appen HBL 365!
• Du kan nu öppna nyheter i nyhetsapparna HBL Nyheter, VN Nyheter och ÖN Nyheter direkt från HBL 365.
• Vi har också gjort buggfixar och förbättringar så att du ska få en så bra app som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *