Eat & Track – Calculator calorii, jurnal alimentar v APK For Android

Eat & Track – Calculator calorii, jurnal alimentar v APK For Android

App Information of Eat & Track - Calculator calorii, jurnal alimentar

App Name Eat & Track - Calculator calorii, jurnal alimentar v
Genre Games, Health & Fitness
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namero.eatntrack.eatntrack
Rating
Installs100,000+

Description of Eat & Track - Calculator calorii, jurnal alimentar

Bine ai venit pe Eat & Track, cel mai rapid și ușor de folosit jurnal de nutriție cu alimente exclusiv din România. Aplicația noastră este mai mult decât un simplu calculator de calorii, uite de ce:

ALIMENTE ȘI REȚETE DIN ROMÂNIA
Peste 20.000 de alimente pe care le găsești în magazinele din România și sute de rețete cu instrucțiuni si informații nutriționale complete te așteaptă în aplicație. Noi alimente și rețete sunt adăugate zilnic de către noi și utilizatorii noștri.

JURNAL ALIMENTAR
Devii conștient de ceea ce mănânci, cât mănânci, cum mănânci și când mănânci.

OBIECTIVE PERSONALIZATE
Vei știi de câ te calorii ai nevoie zilnic și cum să-ți împarți macronutrienții pentru a-ți atinge obiectivul.

MĂSURĂTORI
Te ajutăm să menții focusul asupra ceea ce este important și să ajungi la rezultatele dorite.

COLABOREZI CU NUTRIȚIONIȘTI
– Alege nutriționistul și contactează-l direct din aplicație.
– Nutritionistul iti poate oferi planuri alimentare, activitati pe care sa le indeplinesti zilnic, antrenamente video, toate direct in aplicatie.
– Ești monitorizat îndeaproape și poți primi și oferi feedback prin intermediul chat-ului integrat.

ALTE FUNCȚIONALITĂȚI
– Urmărește progresul și evoluția spre obiectivele tale cu rapoarte și grafice intuitive.
– Scanează codul de bare al alimentelor pentru a le găsi mai rapid.
– Nu ai găsit un aliment în baza de date? Îl poți crea chiar tu.
– Creează rețete noi, adaugă ingredientele, iar noi calculăm automat informațiile nutriționale pentru fiecare porție.
– Adaugi des aceleași alimente la o masă? Salvează combinația de alimente într-o masă salvată pentru o adăugare rapidă în jurnal.
– Monitorizează câtă apă bei zilnic cu funcționalitatea de Aport Apă din Jurnal.
– Generează lista de cumpărături direct din jurnalul alimentar. Adaugă-ți alimentele și rețetele în jurnalul alimentar în avans pentru perioada următoare iar noi îți generăm lista de cumpărături automat.
– Programează notificări iar noi îți vom aduce aminte să logezi ce ai mâncat, să bei apă, să-ți logezi măsurătorile, sau orice altceva ai nevoie.
– Logează-ți activitățile fizice iar noi estimăm automat câte calorii ai ars.

Toate functionalitatile de mai sus sunt si vor fi gratuite. Pe langa acestea, cu abonamentul EAT & TRACK PRO primesti acces la un set de functionalitati extra cu ajutorul carora iti va fi mai usor sa-ti atingi obiectivele si sa faci alegeri mai sanatoase.

🥉 Idei de mese
Nu mai știi ce să mănânci și vrei o idee simplă care să se încadreze în caloriile tale? Primești acces la peste 100 de idei de mese, simple, rapide și gustoase.
🥉 Favorite
Cu funcționalitatea de favorite vei avea rețetele, ideile de mese și alimentele tale preferate la îndemână, gata pentru a fi adăugate în jurnal.
🥉 Raport măsurători
Un raport care îți oferă o privire de ansamblu asupra tuturor măsurătorilor și o vizualizare mai bună a progresului.
🥉 Export jurnal și măsurători
Utilizând funcționalitatea de export, vei primi pe email un document Excel conținând istoricul jurnalului tău alimentar și al măsurătorilor.
🥉 Poze progres
Pozele îți arată progresul în moduri în care cântarul și măsurătorile nu o pot face. Sunt un motivator excelent pentru a continua, deoarece poți vedea, fizic, cum progresezi spre obiectivele tale.
🥉 Poze mese jurnal
Cu această funcționalitate poți adaugă poze la fiecare masă din jurnal pentru a avea un istoric vizual al meselor consumate în fiecare zi.
Welcome to Eat & Track, the fastest and easiest to use food nutrition journal exclusively in Romania. Our application is more than just a calorie calculator, here’s why:

FOOD AND RECIPES FROM ROMANIA
Over 20,000 foods that you can find in stores in Romania and hundreds of recipes with instructions and complete nutritional information are waiting for you in the application. New foods and recipes are added daily by us and our users.

FOOD JOURNAL
You become aware of what you eat, how much you eat, how you eat and when you eat.

PERSONALIZED OBJECTIVES
You will know how many calories you need daily and how to divide your macronutrients to reach your goal.

measure
We help you stay focused on what’s important and get the results you want.

COLLABORATE WITH NUTRITIONISTS
– Choose the nutritionist and contact him directly from the application.
– The nutritionist can offer you food plans, activities to perform daily, video training, all directly in the application.
– You are closely monitored and can receive and provide feedback via integrated chat.

OTHER FUNCTIONS
– Track progress and evolution toward your goals with intuitive reports and graphs.
– Scan food barcodes to find them faster.
– Didn’t find a food in the database? You can create it yourself.
– Create new recipes, add ingredients, and we automatically calculate the nutritional information for each serving.
– Do you often add the same foods to a meal? Save the food combination in a saved table for quick addition to the log.
– Monitors how much water you drink daily with the Log Water Input functionality.
– Generates the shopping list directly from the food diary. Add your food and recipes to your food diary in advance for the next period and we will automatically generate your shopping list.
– Schedule notifications and we will remind you to log in what you ate, drink water, log in your measurements, or anything else you need.
– Log in to your physical activities and we automatically estimate how many calories you have burned.

All the above functionalities are and will be free. In addition, with the EAT & TRACK PRO subscription you get access to a set of extra functionalities with which it will be easier for you to reach your goals and make healthier choices.

🥉 Dining ideas
You don’t know what to eat anymore and you want a simple idea that fits your calories? You get access to over 100 meal ideas, simple, fast and tasty.
🥉 Favorite
With the functionality of favorites you will have recipes, meal ideas and your favorite foods at hand, ready to be added to the journal.
🥉 Measurement report
A report that gives you an overview of all measurements and a better view of progress.
🥉 Export log and measurements
Using the export functionality, you will receive by email an Excel document containing the history of your food diary and measurements.
🥉 Progress pictures
The pictures show you the progress in ways that the scale and measurements can’t do. I am an excellent motivator to continue, because you can see, physically, how you are progressing towards your goals.
🥉 Pictures of diary tables
With this functionality you can add pictures to each table in the diary to have a visual history of the meals consumed each day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *