Download Nasz Wrocław v2.1 APK

Download Nasz Wrocław v2.1 APK

App Information of Nasz Wrocław

App Name Nasz Wrocław v2.1
Genre Games, Travel & Local
Size24.1 MB
Latest Version2.1
Get it On Google Play
Update2021-03-18
Package Namepl.fream.nasz.wroclaw
Rating ( 200 )
Installs100,000+

Description of Nasz Wrocław

Nasz Wrocław to miejski program, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu miasta. Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie, sprawami osiedli i chęcią udziału w procesie tworzenia nowego, przyjaznego, bezpiecznego i funkcjonalnego Wrocławia.

Program Nasz Wrocław został połączony z już działającym programem URBANCARD Premium, który od lipca 2019 funkcjonuje pod wspólnym szyldem.

Korzyści z udziału w programie
Oszczędzaj – masz dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek u Partnerów z obszaru m.in. kultury, rozrywki czy sportu.
Poznaj Wrocław na nowo – dzięki programowi możesz odwiedzić ze specjalną zniżką wiele wspaniałych miejsc w Naszym Mieście.
Rozwijaj się – korzystaj z rabatów i poznaj miejsca, w których tętni życie kulturalne Wrocławia.
Baw się – we Wrocławiu znajdziesz wspaniałe miejsca, w których oderwiesz się od codziennych obowiązków i „wrzucisz na luz”.

Dla kogo program Nasz Wrocław?
Program Nasz Wrocław jest skierowany dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, rozliczających PIT we Wrocławiu. Z konta pełnoletniego użytkownika skorzystają także jego dzieci. Do 12 roku życia, będą robić to razem rodzicem, natomiast od 13 do 18 roku życia, każdy młody mieszkaniec Wrocławia może otrzymać własne konto w programie.

Jak dołączyć do programu?
Korzyści z uczestnictwa w programie Nasz Wrocław to realne oszczędności zarówno dla Ciebie jak i Twojej najbliższej rodziny. Warto płacić podatki we Wrocławiu i być użytkownikiem programu.

Uczestnicy programu URBANCARD Premium
Jeśli w momencie startu programu w lipcu 2019 roku posiadałeś aktywny status PREMIUM na karcie URBANCARD to automatycznie otrzymujesz dostęp do programu Nasz Wrocław. Zaloguj się, aby poznać naszą atrakcyjną ofertę i korzystaj ze zniżek.
Our Wrocław is an urban program whose aim is to encourage residents to spend their free time actively and participate in the city’s life. It is a response to the growing interest, affairs of settlements and the willingness to participate in the process of creating a new, friendly, safe and functional Wroclaw.

The Nasz Wrocław program has been combined with the already operating URBANCARD Premium program, which since July 2019 has been operating under a common name.

Benefits of participating in the program
Save – you have access to many attractive discounts from Partners in the area culture, entertainment or sport.
Get to know Wrocław again – thanks to the program you can visit with a special discount many great places in our city.
Grow – take advantage of discounts and get to know places where Wroclaw’s cultural life is vibrant.
Have fun – in Wroclaw you will find great places where you will get away from everyday duties and “put on slack”.

Who is the Nasz Wrocław program for?
The Nasz Wrocław program is targeted at all residents of Wrocław who settle PIT in Wrocław. The children’s account will also benefit from the account of an adult user. Up to the age of 12, they will do it together as a parent, while from the age of 13 to 18, every young resident of Wroclaw may receive their own account in the program.

How to join the program?
The benefits of participating in the Nasz Wrocław program are real savings for both you and your immediate family. It is worth paying taxes in Wroclaw and being a program user.

Participants of the URBANCARD Premium program
If at the start of the program in July 2019 you had an active PREMIUM status on the URBANCARD card, you automatically get access to the Nasz Wrocław program. Log in to get to know our attractive offer and get discounts.
– Uzupełniona lista gmin aglomeracji
– Nowy system weryfikacji Statusu Podatnika
– Łatki bezpieczeństwa i drobne usprawnienia

Leave a Reply

Your email address will not be published.