Download MinSundhed v APK For Android

Download MinSundhed v APK For Android

App Information of MinSundhed

App Name MinSundhed v
Genre Apps, Medical
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namedk.sundhed.minsundhed
Rating
Installs1,000,000+

Description of MinSundhed

MinSundhed er udviklet til voksne borgere, der ønsker overblik over og let adgang til sundhedsvæsenet og deres helbredsoplysninger.

Appen fremviser et udvalg af dine personlige helbredsoplysninger, som også kan findes på sundhed.dk. Hvis du har fuldmagt til at se helbredsoplysninger for en pårørende, vil du også kunne se din pårørendes helbredsoplysninger i appen. Det er ikke muligt at se børns helbredsoplysninger i appen.

Du kan bl.a. se dine prøvesvar og sammenligne dem med tidligere prøvesvar. Du kan se dine hospitalsjournaler og få oversat medicinske termer, så lægens notater bliver lettere at forstå.
Du kan tilføje private noter til dine helbredsoplysninger, så noter, der er relevante for dit helbred, er samlet ét sted.
Du kan også bruge appen til at finde behandlere og aktuelle sundhedstilbud i nærheden af dig.
Appen giver dig desuden overblik over andre offentlige apps og digitale muligheder, som du kan bruge i hverdagen eller i forbindelse med behandling.

Vær opmærksom på, at appen ikke er et behandlingsredskab, og at ansvaret for behandling ligger hos din behandlende læge. Hvis du har spørgsmål til din behandling, skal du tale med din læge.

Arbejdet med at udvikle appens funktioner sker løbende. Hvis du har en god idé, kan du dele den via Ønskeknappen i appen.

Ved at downloade appen accepterer du Vilkår og betingelser. For at anvende appen skal du logge på med NemID og acceptere samtykket.

MinSundhed er udviklet af sundhed.dk for Danske Regioner.

Se vilkår og betingelser for MinSundhed: sundhed.dk/info/minsundhed-vilkaar
MinHundhed is developed for adult citizens who want an overview of and easy access to the healthcare system and their health information.

The app displays a selection of your personal health information, which can also be found on sundhed.dk. If you have a power of attorney to view health information for a relative, you will also be able to see your relative’s health information in the app. It is not possible to see children’s health information in the app.

You can e.g. see your test results and compare them with previous test results. You can view your hospital records and have medical terms translated so that your doctor’s notes are easier to understand.
You can add private notes to your health information so that notes relevant to your health are gathered in one place.
You can also use the app to find clinicians and current health care providers near you.
The app also gives you an overview of other public apps and digital options that you can use in everyday life or in connection with treatment.

Please note that the app is not a treatment tool and that the responsibility for treatment lies with your treating physician. If you have any questions about your treatment, talk to your doctor.

The work of developing the app’s functions is ongoing. If you have a good idea, you can share it via the Wish Button in the app.

By downloading the app, you accept the Terms and Conditions. To use the app, you must log in with NemID and accept the consent.

MinHundhed is developed by sundhed.dk for Danish Regions.

See terms and conditions for MinHealth: sundhed.dk/info/minsundhed-vilkaar
Denne version indeholder opdatering af Coronapas for vaccination

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *