Download La Meva Salut v APK

Download La Meva Salut v APK

App Information of La Meva Salut

App Name La Meva Salut v
Genre Apps, Medical
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecat.gencat.mobi.lamevasalut
Rating
Installs1,000,000+

Description of La Meva Salut

La Meva Salut és un espai digital de salut personal que permet a la ciutadania de Catalunya accedir fàcilment a la seva informació de salut i relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. També permet accedir a l’espai de salut dels fills i filles i de les persones de les quals se sigui responsable legal.
S’hi poden consultar i descarregar els informes clínics, els diagnòstics i els resultats d’anàlisis clíniques i proves. També permet accedir al Pla de medicació vigent per anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis de salut digitals. Des del servei d’eConsulta es poden fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents.
A La Meva Salut es pot accedir amb certificat digital o amb usuari i contrasenya i, en ambdós casos, amb el codi d’identificació personal (CIP) que apareix a la targeta sanitària individual (TSI).
Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots demanar l’alta fàcilment a través del formulari web lamevasalut.gencat.cat/alta.

La Meva Salut ei un espaci digitau de salut personau que permet ara ciutadanetat de Catalonha d’accedir facilament ara sua informacion de salut e relacionar-se de manèra non presenciau damb eth Sistèma de Salut de Catalonha. Tanben permet accedir ar espaci de salut des hilhs e hilhes e des persones des quaus se sigue responsable legau.
S’i pòden consultar e descargar es informes clinics, es diagnostics e es resultats d’analisis cliniques e pròves. Tanben permet d’accedir ath Plan de medicacion vigent entà anar dirèctament tara farmàcia, demanar visita d’atencion primària e accedir a diuèrsi servicis de salut digitaus. Des deth servici d’eConsulta se pòden hèr consultes sanitàries as professionaus de salut, hèr tràmits e enviar documents.
En La Meva Salut se pòt accedir damb certificat digitau o damb usatgèr e contrasenha e, enes dus casi, damb eth còdi d’identificacion personau (CIP) qu’apareish ena targeta sanitària individuau (TSI).
S’encara non as accès a La Meva Salut, pòs demanar era inscripcion facilament a trauès deth formulari web lamevasalut.gencat.cat/alta.
My Health is a digital space for personal health that allows the citizens of Catalonia to easily access their health information and interact in person with the Health System of Catalonia. It also provides access to the health space for children and those for whom they are legally responsible.
Clinical reports, diagnoses and the results of clinical analyzes and tests can be consulted and downloaded. It also provides access to the current Medication Plan to go directly to the pharmacy, request a primary care visit and access various digital health services. From the eConsulta service you can make health consultations to health professionals, carry out procedures and send documents.
La Meva Salut can be accessed with a digital certificate or with a username and password and, in both cases, with the personal identification code (CIP) that appears on the individual health card (TSI).
If you do not yet have access to La Meva Salut, you can easily apply for registration through the lamevasalut.gencat.cat/alta web form.

My Health is a digital space for personal health that now allows citizens of Catalonia to easily access their health information and relate in a non-contact way to the Catalan Health System. It also allows access to the health space for children and people for whom they are legally responsible.
Clinical reports, diagnoses, and clinical and test results can be viewed and downloaded. It also allows you to access your current Medication Plan by going directly to the pharmacy, requesting a primary care visit and accessing digital health services. From this eConsultation service you can consult health professionals, health professionals, process and send documents.
My Health can be accessed with a digital certificate or with a username and password and, in both cases, with the personal identification code (CIP) that appears on an individual health card (TSI).
If you do not yet have access to La Meva Salut, you can easily request registration via the lamevasalut.gencat.cat/alta web form.
Incorporació d’algun nou servei, millora de missatgeria, inclusió del servei de gestió de cues

Incorporacion de bèth nau servici, melhora de missatgeria, includiment deth servici de gestion de coes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *