Download CASHapp v APK For Android

Download CASHapp v APK For Android

App Information of CASHapp

App Name CASHapp v
Genre Apps, Business
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namenl.cash.cashapp
Rating
Installs1,000+

Description of CASHapp

Met De CASHapp voor Android heeft u altijd en overal realtime inzicht in de belangrijkste cijfers van al uw administraties. Ook heeft u altijd alle relatiegegevens voor handen en kunt u ter plekke notities toevoegen, uren registreren, fiatteren, factureren en direct inboeken door foto’s van facturen en bonnetjes te maken.

CASHapp voor CASHWeb gebruikers
Met de CASHapp kunt u belangrijke gegevens van al uw CASHWeb administraties benaderen wat handig kan zijn als u onderweg bent. CASHWeb is de online software van Cash voor het eenvoudig automatiseren van al uw bedrijfsprocessen; van boekhouden tot ERP.

Met de CASHapp kunt u voor al uw administraties:
• Het dashboard (grafisch overzicht) bekijken, zoals door uzelf ingesteld in CASHWeb
• Uw bedrijfsstatus op ieder moment inzien
• Uw relatiegegevens/contacten/leveranciers/leden raadplegen. Maar ook direct bellen, e-mailen of een routebegeleiding starten. Handig voor onderweg!
• Notities toevoegen aan relaties
• Facturen versturen in uw eigen huisstijl
• Een foto maken van in- en verkoopfacturen, kas- en pinbonnen en declaraties. Deze worden dan direct verwerkt in uw administratie
• Direct uw uren registreren
• Facturen fiatteren
Aanvullende mogelijkheden:
• Demo administratie openen om de werking van de CASHapp te zien
• Een CASHWeb proef aanvragen, waarmee u ook de CASHapp kunt gebruiken
• Direct vragen, opmerkingen of problemen omtrent de CASHapp mailen
• En binnenkort nog veel meer, want wij blijven ontwikkelen… voor u!

CASHWeb
Om de CASHapp te kunnen gebruiken heeft u een CASHWeb abonnement nodig of een Cash Webservices abonnement (voor CASHWin klanten die online werken). Voor meer informatie, een gratis proef of online demonstratie: www.cash.nl

De CASHapp is een handig onderdeel van de Cash Webservices; gratis volautomatische koppelingen met externen. Zoals; ABN AMRO, Rabobank, Belastingdienst, webwinkel, online kassa, scanboeken, incasso, accountancyportal etc.
With CASHapp Android you anytime, anywhere real-time understanding of the key figures of all your records. Also, you always add all contact information for hands and you can spot notes, hour register, authorize, and direct billing journal entry by taking pictures of invoices and receipts.

CASHapp for CASHWeb users
The CASHapp you can access important data from your CASHWeb administrations which can be useful when you are traveling. CASHWeb Cash is the online software to easily automate your business processes; from accounting to ERP.

The CASHapp you for your records:
• View the dashboard (graphical interface), as set by yourself in CASHWeb
• View your business status at any time
• Consult your contact information / contacts / suppliers / members. But also call directly, email or start a route guidance. Convenient for!
• Add notes to contacts
• Send invoices in your own style
• Take a picture of purchase and sales invoices, cash and debit receipts and invoices. These are then processed directly in your administration
• Immediately register your hours
• Invoices authorize
Additional features:
• Demo administration open to see the effect of the CASHapp
• Request a CASHWeb test, which you can also use the CASHapp
• Direct questions, comments or concerns regarding the CASHapp mail
• And soon many more, as we continue to develop … for you!

CASHWeb
To use the CASHapp CASHWeb you need a subscription or a subscription Web Cash (CASHWin for customers who work online). For more information, a free trial or online demo: www.cash.nl

The CASHapp is a useful part of the Cash Web; free automatic links to external parties. As; ABN AMRO, Rabobank, Tax, shop, online checkout, scan books, collections, accounting portal etc.
Nieuw: de PSD2-bankkoppeling.
Dit is de opvolger van de traditionele bankkoppelingen en beschikbaar voor alle betaalrekeningen van 1.500 banken binnen de EU.
Nieuw in de CASHapp: Bank dashboard.
Hier zijn de aan de administratie gekoppelde PSD2-rekeningen te vinden. Via dit dashboard kunt u onboarden, transacties bekijken en direct facturen betalen.
Informatie over de PSD2-bankkoppeling vindt u in de PSD2 faq en stappenplan.
Verbeterd: Betalen via de mobiel bankieren app van de bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *