Download 6obcy v1.2dp APK Latest Version

Download 6obcy v1.2dp APK Latest Version

App Information of 6obcy

App Name 6obcy v1.2dp
Genre Apps, Communication
Size3.2 MB
Latest Version1.2dp
Get it On Google Play
Update2020-12-05
Package Namecom.timevun.czesc
Rating ( 1147 )
Installs100,000+

Description of 6obcy

6obcy to miejsce gdzie możesz poznawać ludzi i zawierać nowe znajomości z całej Polski lub Twojego województwa

Rozmowy są kompletnie anonimowe, a korzystanie ze strony nie wymaga rejestracji. Po prostu klikasz “Połącz z obcym”, aby rozpocząć nową rozmowę.

Jeśli rozmowa okaże się mało interesująca, możesz przejść do następnej. Powodzenia! 🙂

Dodatkowe opcje:
– za pomocą czerwonej kostki wylosuj temat z naszej puli i dyskutuj z obcym,
– poinformuj nas o niewłaściwym zachowaniu rozmówcy przyciskiem czerwonej flagi,

Ewentualne nieprawidłowości w działaniu prosimy zgłaszać pod e-mail: [email protected]
6obcy is a place where you can meet people and make new friends from all over Poland or your province

The conversations are completely anonymous and the use of the website does not require registration. You just click “Connect to Alien” to start a new conversation.

If the conversation turns out to be of little interest, you can move on to the next one. Good luck! 🙂

Additional options:
– use the red cube to select a topic from our pool and discuss with the stranger,
– inform us about improper behavior of the interlocutor with the red flag button,

Any irregularities in operation should be reported by e-mail: [email protected]
Usprawnione działanie na nowszych telefonach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *